Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ngày 10/01/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng Sở, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Lãnh đạo các đơn vị thuộc hệ thống SOS trên địa bản tỉnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị, công chức, viên chức thuộc Cơ quan Văn phòng Sở và đại diện cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đến dự và đưa tin về Hội nghị.

Năm 2019, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch: Tổng số lao động có việc làm tăng thêm: 16.341 người (đạt 105,4%  kế hoạch năm), xuất khẩu lao động đạt 3.316 người (đạt 132,6% kế hoạch năm. Tỷ lệ qua đào tạo và truyền nghề đạt 66,5%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ, chứng nhận đạt 27,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,52% (chỉ tiêu được giao là 1,32%); tuyển mới giáo dục nghề nghiệp: 30.381 người (đạt 109,7% kế hoạch năm). Số người điều trị, cai nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma tút tập trung là 435 lượt học viên (đạt 101% kế hoạch). Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 91,92%, số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt 95,2% so với đối tượng thuộc diện tham gia, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,53%. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng. Chú trọng chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 16.000 lao động trở lên, trong đó xuất khẩu lao động đạt 2.500 người trở lên; tuyển mới giáo dục nghề nghiệp đạt 27.700 người ở các cấp trình độ, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,17%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với số người thuộc diện tham gia đạt: 95%,  bảo hiểm thất nghiệp: 95%, tốc độ gia tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện: 30%; Số đối tượng cai nghiện, điều trị nghiện ma tuý bắt buộc và tự nguyện tại Cơ sở điều trị nghiện ma tuý: 530 lượt người. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Nhẫn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo đột phá trong công tác lao động, việc làm, giảm nghèo; đổi mới công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc; tăng cường, chủ động phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành, thị tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác ngành.

Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong năm 2019, đã có 01 tập thể và 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 05 tập thể và 17 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Nguyễn Thị Thanh Tâm – Văn phòng Sở