Hội nghị tập huấn hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

Ngày 31 tháng 05 năm 2019

Ngày 25-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội cho trên 600 đại biểu là lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; Liên đoàn lao động, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên; Lãnh đạo và  cán bộ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị và Lãnh đạo UBND và cán bộ làm công tác giải quyết việc làm các xã, phường, thị trấn.

 

Đồng chí Đinh Trọng Hồng, PGĐ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc hội nghị 

Hội nghị đã nghe Tiến sĩ Trần Thắng Lợi, Phó Văn phòng Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội truyền đạt một số nội dung cơ bản về Chiến lược hội nhập; hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực lao động và xã hội; giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực; kế hoạch triển khai hội nhập quốc tế tại địa phương…

 

Tiến sĩ Trần Thắng Lợi - Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo tại hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức  của các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế về lao động và xã hội và các hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực lao động - xã hội thông qua bồi dưỡng kiến thức và cập nhật thông tin liên quan đến chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội; hợp tác ASEAN nói chung và hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động - xã hội, từ đó phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động – xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 Thông qua hội nhập quốc tế góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội theo định hướng thị trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động kỹ thuật trình độ cao tiếp cận và làm chủ được công nghệ và thiết bị tiên tiến. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề và truyền nghề của tỉnh là 70%, đạt trên 75% đến năm 2030; giải quyết việc làm tăng thêm 14,5 – 15,5 nghìn người/năm; xuất khẩu lao động 2,5 – 3 nghìn người/năm; 100% đối tượng cần được trợ giúp nhân được trợ giúp xã hội, tăng độ phủ mạng lưới BHXH, BHYT; đảm bảo an sinh xã hội.

 

Các Đại biểu tại Hội nghị tập huấn hội nhập quốc tế về lao động và xã hội

Nguyễn Hiển Ngọc - TP Việc làm - ATLĐ