Hội nghị đối thoại thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2019.

Ngày 04 tháng 06 năm 2019

Nguyễn Hiển Ngọc – TP Việc làm – An toàn lao động

Ngày 29/5/2019, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2019 với các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019.
 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Sở, ban, ngành thành viên Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh; lãnh đạo của 13 huyện, thành, thị  và đại diện người chủ sử dụng lao động, người lao động  của hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị là diễn đàn để các bên liên quan đối thoại trong việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, các cơ quan chức năng nắm được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại cũng như những mong muốn, kiến nghị, đề xuất của người lao động, các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết hoặc để cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, hội nghị cũng đã nhận được gần 50 ý kiến, câu hỏi trực tiếp và bằng văn bản của các doanh nghiệp và người lao động về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tập trung vào vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, một số lĩnh vực khác. Trong đó chế độ làm thêm giờ, ốm đau, thai sản, chế độ đối với lao động nữ được nhiều đại biểu quan tâm.

 

Đ/C Đinh Trọng Hồng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi, giải đáp khóa khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật lao động với người lao động.

Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế đã giải đáp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp và người lao động trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung quá thẩm quyền, điều kiện làm việc, an toàn cho người lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các qui định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp và địa phương./.