HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

          Ngày 27/12/2019, tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan Văn phòng Sở phối hợp với Công đoàn cơ sở Thành viên Văn phòng sở tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020 . Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Nhẫn - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Đinh Trọng Hồng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Sở; các Phó giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chủ tịch CĐCSTV  và 51 đoàn viên công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở.

Đồng chí: Bùi Đức Nhẫn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

          Tại Hội nghị Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của cơ quan Văn phòng Sở; Công khai quyết toán NSNN năm 2018, công khai dự toán NSNN năm 2020; Chủ tịch Công đoàn CSTV Văn phòng Sở báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan tích cực thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; cải thiện điều kiện làm việc, năng cao đời sống cho công chức, người lao động; và đặc biệt là ý kiến của Tổ công đoàn Người có công với nội dung: Cán bộ công chức “nói không với tiêu cực” và phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2026”.

Ký giao ước thi đưa giữa Cơ quan Văn phòng Sở và Công đoàn Cơ sở thành viên Văn phòng Sở

          Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí; phát động thi đua với chủ đề Cán bộ công chức “nói không với tiêu cực” và phong trào “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2026”, ký giao ước thi đua giữa Cơ quan Văn phòng Sở và Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt các hoạt động công đoàn năm 2020./.

Nguyễn Hiển Ngọc - Chủ tịch CĐCSTV Văn phòng Sở