ĐỔI MỚI TRONG PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG CÁC CẤP

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

          Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SLĐTBXH ngày 14/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện công tác người có công năm 2019, trong đó có nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Sáng ngày 18/11/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn chính sách ưu đãi người có công cho cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành thị, cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã và cộng tác viên công tác xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức làm 3 lớp tập huấn, diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 25/11/2019 với gần 600 đại biểu tham dự.  

           Tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hệ thống lại những chính sách đang có hiệu lực thi hành, phổ biến một số chính sách mới, hướng dẫn giải quyết một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách. Đặc biệt, hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, giải đáp những thắc mắc và tập trung sâu vào các nội dung khó thực hiện, nội dung hay xảy ra lỗi trong quá trình xác lập hồ sơ với sự tham gia giải đáp, hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, chuyên viên phòng Ngươì có công.

           Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lương Chí Cường – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhấn mạnh trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công giai đoạn 2017 – 2025; Tổ chức triển khai thực hiện việc xem xét, xác nhận hồ sơ đối với những trường hợp tồn tại về việc xác nhận liệt sĩ, thương binh.  Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Tý đảm bảo trang trọng và thiết thực; Cán bộ văn hóa xã hội cần nắm chắc tính hình đối tượng trên địa bàn; thực hiện chính sách ưu đãi, các chế độ trợ được đúng đối tượng, đầy đủ, chính xác, kịp thời.

           Thông qua Hội nghị tập huấn giúp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị và cán bộ chính sách các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, chăm sóc đối với người có công và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng./.

                                                                                      Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Trưởng phòng Người có công