ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19

Ngày 16 tháng 04 năm 2020

          Trong bối cảnh dịch bệnh covitd-19 đang diễn biến phức tập kéo dài, công tác tuyển sinh, đào tạo của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh hết sức khó khăn, để đảm bảo thực hiện được kế hoạch đề ra năm 2020. Sở LĐTB&XH đã tập trung chỉ đạo định hướng các cơ sở GDNN cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh, đào tạo trước tác động của dịch bệnh covitd-19 như:  

         Xây dựng, bổ sung công cụ hỗ trợ trực tuyến (live chat) trên các website của trường, thường xuyên cử cán bộ, giáo viên quản lý, theo dõi nhằm kịp thời hỗ trợ người học trong việc tìm hiểu thông tin tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp và đăng ký dự tuyển.

          Xây dựng các ấn phẩm truyền thông số về tư vấn, hướng nghiệp. Trong đó có các thông tin về nhà trường và hoạt động đào tạo nghề nghiệp của trường để đăng tải trên các chuyên trang tuyển sinh và các phương tiện thông tin đại chúng.

          Đẩy mạnh việc đăng ký dự tuyển trực tuyến qua website của nhà trường, Trang tuyển sinh của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/ thực hiện việc xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển trên các website của trường hoặc thông qua các thiết bị di động; các trường tùy từng điều kiện cụ thể, nghiên cứu, điều chỉnh kế hoạch, chương trình đào tạo, phân công giáo viên giảng dạy cho phù hợp.

          Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) và khuyến khích giáo viên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, xây dựng các bài giảng điện tử.

          Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường) trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đảm bảo theo định hướng của Sở về các phương án phòng chống dịch bệnh covitd-19 và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, 100% Cơ sở GDNN ứng dụng công nghệ trong tuyển sinh và sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) và chuẩn bị các điều kiện phòng dịch tốt nhất sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập./.

Lưu Trung Thảo - PTP P. Dạy nghề