Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Ngày 05 tháng 04 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Sở, sáng ngày 30 tháng 3 năm 2021, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy Sở; Đồng chí Phan Thị Nguyệt Anh, Ủy viên ban chấp hành, Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Bí thư, Phó bí thư các chi bộ, Lãnh đạo các Hội, đoàn thể thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Sở. Trong 5 năm qua, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng  thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đi sâu, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Với 5 ý kiến tham luận, báo cáo đã được làm rõ hơn việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở các chi bộ. Tiêu biểu như đơn vị Trường Phổ thông Hermann Gmeiner đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền, phổ biến nội dung học tập và làm theo Bác trong các buổi chào cờ đầu tuần, trong các buổi sinh hoạt tập thể, trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp và trong chương trình phát thanh hàng tuần của Đoàn TNCS Hồ chí Minh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tỷ lệ tham gia đạt 95%. Xây dựng tủ sách Bác Hồ tại các lớp học với nhiều tài liệu phong phú, có giá trị. Đồng thời nhà trường đã nghiên cứu và xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa dành riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường gắn liền với việc học tập và làm theo Bác. Chi bộ Lao động - Việc làm gắn việc học tập và làm theo với việc thực hiện công tác chuyên môn như tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, cải tiến phương pháp và lề lối làm việc, nghiêm túc thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Báo cáo tham luận của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên hầu hết các lĩnh vực công tác của ngành, tích cực tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sức trẻ, sức sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy Sở đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các Chi bộ, các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể bằng những phương hướng và giải pháp cụ thể, tiếp tục tập trung làm tốt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05 trong thời gian tới./.

                                                Nguyễn Thị Thu Thủy – TP. Người có công