Đại hội Chi bộ Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày 12 tháng 03 năm 2020

          Chiều ngày 05/3/2020, Chi bộ Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì đã tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Lương Chí Cường - Đảng uỷ viên, P.Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy – P.Giám đốc Sở LĐTB và XH tỉnh Phú Thọ; đồng chí Dương Thị Lê Hà - ĐUV, Chánh thanh tra Sở LĐTB và XH Tỉnh Phú Thọ.

           Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức của nhà trường hàng năm đề ra: công tác tư tưởng được giữ vững; tổ chức cán bộ và quản lý Đảng viên đúng nguyên tắc; công tác lãnh đạo các đoàn thể, đảm bảo đời sống cán bộ, Đảng viên, người lao động ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng Đảng đã từng bước đổi mới; luôn giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, không có cá nhân Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng hay bị xử lý kỷ  luật... Đại hội cũng đã tập trung dân chủ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

          Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy và bầu Bí thư, P.Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội Chi bộ trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Thị Bích Lựu - Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì