Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

Ngày 19 tháng 08 năm 2021

Sáng ngày 16/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 237/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ. Thành phần hội nghị gồm: các thành viên Đoàn thanh tra, đại diện Ban giám hiệu Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh, khoa, phòng lãnh đạo các có liên quan đến nội dung thanh tra.

Đoàn thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 06 thành viên do bà Lê Ngọc Chúc, Thanh tra viên chính, Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra Sở làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Tại Hội nghị, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 237/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thống nhất nội dung, phương pháp, kế hoạch tiến hành thanh tra tại đơn vị. Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào công tác quản lý điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức cán bộ,  công tác quản lý tài chính, tài sản, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác khác… Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch được xây dựng, và các cấp phê duyệt từ đầu năm. Qua thanh tra sẽ nắm bắt được tình hình hoạt động cụ thể của đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị từ đó có những kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Nguyễn Minh Phương,  Hiệu trưởng nhà trường nhất trí ý kiến của Đoàn thanh tra, đồng thời chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn thực hiện cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan cho Đoàn thanh tra nhằm đảm bảo thời gian thanh tra theo quy định (dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm 2021)./.

Đoàn thanh tra làm việc tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

Nguyễn Hoàng Phương - Thanh tra Sở