CHÍNH SÁCH MỚI HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN BỊ ẢNH HƯỞNG COVID-19 HỌC NGHỀ

Ngày 09 tháng 07 năm 2021

Ngày 6/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tham gia Hội nghị có đồng chí Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Lãnh đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc. Tại điểm cầu Phú Thọ, đồng chí Hoàng Xuân Đoài, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,  theo đó chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn vì đại dịch được hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng/người, cụ thể: mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Để triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ Bộ LĐTB-XH đang xây dựng dự thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định triển khai các nội dung quy định về chính sách hỗ trợ theo trình tự, thủ tục rút gọn, phù hợp với tình hình thực tế góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Đoài, Phó Giám đốc Sở đã chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp khảo sát nhu cầu đào tạo của người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; Lập kế hoạch chi tiết việc thực hiện chính sách hỗ trợ, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tổ chức thực hiện việc đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, người lao động. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội luôn đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất để các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả chính sách Hỗ trợ theo Nghị quyết của Chính phủ./.

Nguyễn Việt Dũng - Phòng Dạy nghề