CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Ngày 09 tháng 06 năm 2019

I. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

          Điện thoại: 02103.843.833

          Chi cục trưởng: Nguyễn Bình

          Phó Chi cục trưởng: Cao Xuân Hòa

II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ

1. Trung tâm Dịch vụ việc làm

          Điện thoại: 02103.846.476

          Giám đốc: Phạm Quang Nhạc

          Phó giám đốc: Nguyễn Văn Thịnh

          Phó giám đốc: Cao Mạnh Hào

2. Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì

          Điện thoại: 02103.840.186

          Hiệu trưởng: Hà Huy Sơn

          Phó hiệu trưởng: Vũ Xuân Thùy

3. Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Việt Trì

          Điện thoại: 02103.840.550

          Hiệu trưởng: Dương Thị Minh Phú

          Phó hiệu trưởng: Nguyễn Công Ích

          Phó hiệu trưởng: Nguyễn Sơn

4. Làng trẻ em SOS Việt Nam

          Điện thoại: 02103.849.019

          Giám đốc: Nguyễn Văn Hải

5. Trung tâm điều dưỡng người có công

          Điện thoại: 02103.865.372

          Giám đốc: Vũ Doanh Nam

          Phó giám đốc: Vũ Văn Thuần

6Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 1

          Điện thoại: 02103.881.415

          Phó giám đốc: Nguyễn Thế Hùng

          Phó giám đốc: Vi Hồng Chuyên

7. Trung tâm Trợ giúp Xã hội & Phục hồi chức năng cho người tâm thần

          Điện thoại: 02103.880.322

          Giám đốc: Hoàng Dương Chiến

          Phó giám đốc: Phạm Việt Hưng

8. Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 2

          Điện thoại: 02103.776.886

Phó giám đốc: Trương Đình Phát

          Phó giám đốc: Đỗ Thị Minh Đức

9. Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Phú Thọ

          Điện thoại: 02103.613.099

          Giám đốc: Nguyễn Minh Phương

          Phó giám đốc: Nguyễn Điệp Trúc Quỳnh

          Phó giám đốc: Nguyễn Thành Công

          Phó giám đốc: Cao Mạnh Hùng