CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3.846.594 Email: soldtbxh@phutho.gov.vn
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Trọng Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.